Evro - Dolar Večernja analiza CFD instrumenata 2023-02-03 - KapitalRS (2023)

Svi materijali su pripremljeni i odobreni od strane lica sa dozvolom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za obavljanje delatnosti investicionog savetnika Svetislava Milutinovića, Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6.

Kapital RS Inc. a.d. je investiciono društvo pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16 izdata za obavljanje delatnosti investicionog društva koje je ovlašćeno da pruža usluge investicionog savetovanja i dodatnih usluga koje uključuju:

  1. savete društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima,
  2. istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima.

Kapital RS Inc. a.d. nije ovlašćeno da prima depozite tako da se uplata depozita vrši za to ovlašćenom brokeru.

Kapital RS Inc. a.d. pruža tehničku podršku i vrši marketing-promociju kompanije Fortrade Ltd. sa sedištem u Londonu, koja je autorizovana i regulisana od strane FCA (Financial Conduct Authority) u Velikoj Britaniji a Fortrade Ltd. kao brokersko dilersko društvo pruža usluge koje se tiču izvršenja naloga odnosno upravlja trgovačkom platformom na kojoj se trguje finansijskim instrumentima.

Kapital RS Inc. a.d. pruža tehničku podršku i vrši marketing-promociju kompanije Fort Securities BLR LLC sa sedištem u Minsku, koja je registrovana od strane Minsk City Executive Committee u Belorusiji koja je deo Fortrade grupe tako da se primenjuju isti uslovi poslovanja.

Upozorenje o riziku i odricanje od odgovornosti

Trgovanje finansijskim instrumentima nosi visok nivo rizika po vaš kapital jer cene mogu veoma brzo krenuti u suprotnom smeru. 81% retail klijenata gubi novac trgujući CFD-ima sa ovom brokerskom kućom. Trebalo bi da razmotrite da li dobro razumete prirodu finansijskih ugovora za razliku (CFD-i) i da li možete da preuzmete visoki rizik gubitka novca. Možete izgubiti sva sredstva, ali ne više nego što imate na svom računu za trgovanje. Ovi proizvodi možda nisu pogodni za sve klijente, stoga se uverite da razumete rizike i potražite nezavistan savet. Ovaj materijal ne predstavlja ponudu, ili poziv na ponudu, za obavljanje transakcije bilo kojim finansijskim instrumentom. Kapital RS / Fortrade ne prihvata odgovornost za korišćenje navedenih informacija i za posledice koje odatle mogu proisteći. Ne daje se nikakva garancija za tačnost i potpunost navedenih informacija, stoga svako lice koje deluje u skladu sa navedenim, čini to u potpunosti na sopstveni rizik.

Informacije na ovom sajtu nisu namenjene za stanovnike Sjedinjenih Država ili Belgije i nisu zamišljene da budu distribuirane ili korišćene od strane bilo koje osobe, u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojima bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti s lokalnim zakonima ili regulativom.

Upozorenje o rizikuPolitika o zaštiti privatnosti

Ovaj sajt je u vlasništvu Kapital RS Inc. a.d. i posluje u partnerstvu sa Fortrade Ltd. kompanijom sa sedištem u Velikoj Britaniji (Br. 08619610).
Informacije na ovom sajtu nisu namenjene za stanovnike Sjedinjenih Država, Hong Konga ili Evropske unije i nisu zamišljene da budu distribuirane ili korišćene od strane bilo koje osobe, u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojima bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti s lokalnim zakonima ili regulativom. Kapital RS Inc. a.d. ne prima depozite iz gore navedenih oblasti.

Ovlašćeni i uređeni centri Fortrade Ltd.-a:
Fortrade Ltd., Michelin House, 81 Fulham Road, London. SW3 6RD. Email: [emailprotected]
Fortrade Ltd. je ovlašćen i uređen u UK od strane poslovnog finansijskog organa (FCA), sa zavodnim brojem firme (FRN): 609970. Kliknite ovde da pogledate Fortrade na FCA sajtu.

Fort Securities LLC, 144 Mayakovsky St., 220028 Minsk, Republika Belorusija. Email: [emailprotected]
Fort Securities LLC je ovlašćen i uređen u Belorusiji od strane Nacionalne Banke Republike Belorusije (NBRB) sa zavodnim brojem firme (FRN): 193075810. Kliknite ovde da pogledate Fort Securities LLC na NBRB sajtu.

© 2021 Kapital RS Inc. a.d. Sva prava zadržana.

Svi materijali su pripremljeni i odobreni od strane lica sa dozvolom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za obavljanje delatnosti investicionog savetnika Svetislava Milutinovića, Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6.

Kapital RS Inc. a.d. je investiciono društvo pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16 izdata za obavljanje delatnosti investicionog društva koje je ovlašćeno da pruža usluge investicionog savetovanja i dodatnih usluga koje uključuju:

  1. savete društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima,
  2. istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima.

Kapital RS Inc. a.d. nije ovlašćeno da prima depozite tako da se uplata depozita vrši za to ovlašćenom brokeru.

Kapital RS Inc. a.d. pruža tehničku podršku i vrši marketing-promociju kompanije Fortrade Ltd. sa sedištem u Londonu, koja je autorizovana i regulisana od strane FCA (Financial Conduct Authority) u Velikoj Britaniji a Fortrade Ltd. kao brokersko dilersko društvo pruža usluge koje se tiču izvršenja naloga odnosno upravlja trgovačkom platformom na kojoj se trguje finansijskim instrumentima.

Kapital RS Inc. a.d. pruža tehničku podršku i vrši marketing-promociju kompanije Fort Securities BLR LLC sa sedištem u Minsku, koja je registrovana od strane Minsk City Executive Committee u Belorusiji koja je deo Fortrade grupe tako da se primenjuju isti uslovi poslovanja.

Upozorenje o riziku i odricanje od odgovornosti

Prilikom obavljanja transakcija na vanberzanskom tržištu valutnih derivata, mogućnost ostvarivanja profita je neizostavno povezana sa rizikom od gubitka. Transakcije mogu dovesti do delimičnog gubitka ili gubitka celokupnog početnog ulaganja. Pre otpočinjanja trgovanja, pobrinite se da ste razumeli prateće rizike i da ste dovoljno vešti za ovu vrstu ulaganja.

Informacije na ovom sajtu nisu namenjene za stanovnike Sjedinjenih Država ili Belgije i nisu zamišljene da budu distribuirane ili korišćene od strane bilo koje osobe, u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojima bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti s lokalnim zakonima ili regulativom.

Upozorenje o rizikuPolitika o zaštiti privatnosti

Ovaj sajt je u vlasništvu Kapital RS Inc. a.d. i posluje u partnerstvu sa Fortrade Ltd. kompanijom sa sedištem u Velikoj Britaniji (Br. 08619610).
Informacije na ovom sajtu nisu namenjene za stanovnike Sjedinjenih Država, Hong Konga ili Evropske unije i nisu zamišljene da budu distribuirane ili korišćene od strane bilo koje osobe, u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojima bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti s lokalnim zakonima ili regulativom. Kapital RS Inc. a.d. ne prima depozite iz gore navedenih oblasti.

Ovlašćeni i uređeni centri Fortrade Ltd.-a:
Fortrade Ltd., Michelin House, 81 Fulham Road, London. SW3 6RD. Email: [emailprotected]
Fortrade Ltd. je ovlašćen i uređen u UK od strane poslovnog finansijskog organa (FCA), sa zavodnim brojem firme (FRN): 609970. Kliknite ovde da pogledate Fortrade na FCA sajtu.

Fort Securities LLC, 144 Mayakovsky St., 220028 Minsk, Republika Belorusija. Email: [emailprotected]
Fort Securities LLC je ovlašćen i uređen u Belorusiji od strane Nacionalne Banke Republike Belorusije (NBRB) sa zavodnim brojem firme (FRN): 193075810. Kliknite ovde da pogledate Fort Securities LLC na NBRB sajtu.

© 2021 Kapital RS Inc. a.d. Sva prava zadržana.

Svi materijali su pripremljeni i odobreni od strane lica sa dozvolom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije za obavljanje delatnosti investicionog savetnika Svetislava Milutinovića, Kapital RS Inc. a.d. Beograd, Severni bulevar 6.

Kapital RS Inc. a.d. je investiciono društvo pod nadzorom Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, broj dozvole: 5/0-02-672/18-16 izdata za obavljanje delatnosti investicionog društva koje je ovlašćeno da pruža usluge investicionog savetovanja i dodatnih usluga koje uključuju:

  1. savete društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima,
  2. istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima.

Kapital RS Inc. a.d. nije ovlašćeno da prima depozite tako da se uplata depozita vrši za to ovlašćenom brokeru.

Kapital RS Inc. a.d. pruža tehničku podršku i vrši marketing-promociju kompanije Fortrade Ltd. sa sedištem u Londonu, koja je autorizovana i regulisana od strane FCA (Financial Conduct Authority) u Velikoj Britaniji a Fortrade Ltd. kao brokersko dilersko društvo pruža usluge koje se tiču izvršenja naloga odnosno upravlja trgovačkom platformom na kojoj se trguje finansijskim instrumentima.

Kapital RS Inc. a.d. pruža tehničku podršku i vrši marketing-promociju kompanije LLC “Fort Securities BLR” sa sedištem u Minsku, koja je registrovana od strane Minsk City Executive Committee u Belorusiji koja je deo Fortrade grupe tako da se primenjuju isti uslovi poslovanja.

Kapital RS Inc. a.d. pruža tehničku podršku i vrši marketing-promociju kompanije Fort Securities Australia Pty Ltd. sa sedištem u Sidneju, koja je registrovana od strane Australian Securities & Investments Commission u Australiji koja je deo Fortrade grupe tako da se primenjuju isti uslovi poslovanja.

Upozorenje o riziku i odricanje od odgovornosti

CFD-i i valutni derivati su finansijski instrumenti sa ugrađenim leveridžom (polugom) i nose visoki nivo rizika za vaš kapital. Trebalo bi da trgujete samo novcem čiji gubitak možete da priuštite. Pripazite: Možete izgubiti sva sredstva, ali ne više nego što imate na svom računu za trgovanje. Ne posedujete, niti polažete ikakva prava, na predmet trgovanja. Kretanje cene u prošlosti nije garancija da će se isto dogoditi u budućnosti. Ove informacije su opšte prirode i ne predstavljaju savete o finansijskim proizvodima. Svaki savet koji sadrži ova web stranica ili koji vam pruža Fort Securities Australia Pty Ltd. predstavlja samo opšti savet i nije pripremljen uz uzimanje u obzir vaših ciljeva, finansijske situacije ili potreba. Pre delovanja na osnovu bilo kojih informacija, treba da uzmete u obzir u kojoj meri ponuđene informacije i priroda relevantnih finansijskih proizvoda odgovaraju vašim ciljevima, finansijskoj situaciji i potrebama. Predlažemo vam da potražite nezavisan finansijski savet i uzmete u obzir naš vodič za finansijske usluge (Financial Services Guide - FSG), Izjavu o proizvodima (Product Disclosure Statement - PDS) i Određivanje ciljnog tržišta (Target Market Determination - TMD) pre nego što odlučite da prihvatite bilo koji od finansijskih proizvoda u našoj ponudi.

Informacije na ovom sajtu nisu namenjene za stanovnike Sjedinjenih Država ili Belgije i nisu osmišljene da budu distribuirane ili korišćene od strane bilo koje osobe, u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojima bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti s lokalnim zakonima ili regulativom.

Upozorenje o rizikuPolitika o zaštiti privatnosti

Ovaj sajt je u vlasništvu Kapital RS Inc. a.d. i posluje u partnerstvu sa Fortrade Ltd. kompanijom sa sedištem u Velikoj Britaniji (Br. 08619610).
Informacije na ovom sajtu nisu namenjene za stanovnike Sjedinjenih Država, Hong Konga ili Evropske unije i nisu zamišljene da budu distribuirane ili korišćene od strane bilo koje osobe, u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojima bi takva distribucija ili upotreba bila u suprotnosti s lokalnim zakonima ili regulativom. Kapital RS Inc. a.d. ne prima depozite iz gore navedenih oblasti.

Ovlašćeni i uređeni centri Fortrade Ltd.-a:
Fortrade Ltd., Michelin House, 81 Fulham Road, London. SW3 6RD. Email: [emailprotected]
Fortrade Ltd. je ovlašćen i uređen u UK od strane poslovnog finansijskog organa (FCA), sa zavodnim brojem firme (FRN): 609970. Kliknite ovde da pogledate Fortrade na FCA sajtu.

LLC “Fort Securities BLR”, 144 Mayakovsky St., 220028 Minsk, Republika Belorusija. Email: [emailprotected]
LLC “Fort Securities BLR” je ovlašćen i uređen u Belorusiji od strane Nacionalne Banke Republike Belorusije (NBRB) sa zavodnim brojem firme (FRN): 193075810. Kliknite ovde da pogledate Fort Securities LLC na NBRB sajtu.

Fort Securities Australia Pty Ltd., Level 5, 20 Bond Street, Sydney NSW 2000. Email: [emailprotected]
Fort Securities Australia Pty Ltd. (T/A Fortrade Australia) je licenciran i regulisan od stane Australijske komisije za hartije od vrednosti i investicije (ASIC), ABN: 33 614 683 831 | AFSL broj: 493520. Kliknite ovde da pogledate Fortrade na ASIC sajtu.

© 2021 Kapital RS Inc. a.d. Sva prava zadržana.

Ovlašćen i regulisan od strane Komisije za finansijske usluge, Mauricijus (FSC), SEC-2.1B investicioni diler broj: GB21026472.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Cheryll Lueilwitz

Last Updated: 01/04/2023

Views: 5843

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Cheryll Lueilwitz

Birthday: 1997-12-23

Address: 4653 O'Kon Hill, Lake Juanstad, AR 65469

Phone: +494124489301

Job: Marketing Representative

Hobby: Reading, Ice skating, Foraging, BASE jumping, Hiking, Skateboarding, Kayaking

Introduction: My name is Cheryll Lueilwitz, I am a sparkling, clean, super, lucky, joyous, outstanding, lucky person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.